КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА RFID ЗА ДНЕС

RFID технологията се развива много бързо през последните години. Това е нова технология, която използва радиочестотни сигнали за автоматично разпознаване на цели и достъп до съответната информация. RFID тагът интегриран импулсен сензор е малък, така че хората да могат да носят. С активирането на пасивен режим на готовност, за да се намали консумацията на енергия, и с използване на метод за разделяне на кодове ALOHA с множествен достъп за избягване на сблъсъци, той в крайна сметка спасява интерактивния отговор при земетресение, което значително подобрява ефикасността на търсенето и спасяването.

Използване на RFID технология

Традиционно използваме RFID за идентифициране на автомобилите и автомобилите. В ерата на интернет радиочестотната идентификация е била използвана в много области на логистиката и управлението на доставките, производството и монтажа, обработката на багажите на авиокомпаниите, обработката на пощенски / експресни пратки, проследяването на документи / управлението на библиотеките.

Бъдещето, RFID приложенията ще бъдат все по-широко разпространени. Ще има все по-голям брой компании, правителства и организации, търсещи технология за проследяване и идентифициране на имуществото, оборудването, стоките и продуктите не само от хранителни, фармацевтични и автомобилни електронни продукти, но и от фермата или от производителя до потребителя и употреба , Също така, особено важно е поставянето и поддръжката на мащабни проекти, като транспорт и обществени съоръжения. Следващото ще се хареса на RFID решения, за да се осигури одитна пътека за различните области.