Сървърен четец с висока надеждност Smart CRT-603-V20

Висока надеждност С четец на карти Smart Card CRT-603-V20

High Reliability Smart card reader CRT-603-V20

информация за продукта

Висока надеждност

Рентабилен

Много адаптивно

Гъвкава възможност за персонализиране

Приложения

система за автоматично събиране на такси (AFC)

Клема за промяна на мощността

Система за управление на картите

Паркинг система

Система за контрол на достъпа

Павилион за плащане