Търговският екип на създателя стартира бизнес пътуването си след 2017 след китайската Нова година.

Творческият екип създава своето бизнес пътуване през 2017 г. след празника на Нова година.

20160422 玄 藏 之 路 合影 .JPG

20160423 沙丘 合影 .JPG