СЕРИЯ ЗА РЕДАКТОР НА ЧЕТЕНЕТО НА КАТЕГОРИИТЕ И СПИСАНИЕТО

CREATOR е специализирана в ръчно / моторизирани карти четец / писател, картови диспенсер / издаване машина в продължение на много години. Моля, направете справка с продуктите по-долу:

`motorized card reader)B.png