RFID четец на карти: Спортни извънредни ситуации

Когато има големи събития, когато събития ще бъдат на стадиона. Но хората се събраха, при спешни случаи и как да се справят с него? Можем да използваме технологията RFID четец, стадиони за програма за ефективно управление на извънредни ситуации.
Стадион комплект съдържащ RFID етикети RFID оборудване, поле персонал и преносими устройства за радиочестотна идентификация, когато има спешен случай, мениджърите комуникират с на стадиона подземни контролен център с помощта на безжична система, доклад естеството и местоположението на събитието.
Когато събитието възникне, usher натиснете бутона, свързана със събитието. Активни RFID етикет с оборудване, след което изпраща своя уникален ID код, както и искането да изберете вида на услугата до 13 точки за достъп на последните. Софтуер идентификация етикети, да трансферира данни към системата софтуер, която след това ще маркер ID номер съответства на мястото и характера на разговор с точка за достъп, тази информация се показва на голям компютър екран команден център.
RFID софтуер може да осигури стадион мениджъри с бизнес анализ, така че те могат да оценят как да реагира и да разрешите събития. Те също могат да бъдат пред екрана на компютъра в реално време виж ако персонала са пристигнали на мястото.